Get Adobe Flash player

Historie pr. ejendom

Landbyregistrering, historisk

Se uddrag af byens udvikling fra ca. år 1400 til 1900 i ord og tal fra Landbyregistrering i Fyns Amt

 

Skriv kommentar! (0)

Læs mere...

Ruevej "Stenledhuset"

Ruevej (sydlige ende, øst-side af vej).
Hvor vejen fra syvstjernen munder ud i Ruevej lå indtil 1976 på et hjørne "Stenledhuset". Huset brændte d. 2. februar 1976 om morgenen og blev ikke genopført. I huset boede Svend Alfred og hans søn, der begge reddede sig ud. Det var en skorstensbrand, der var årsagen. Svend Alfred var gift med Margit, der ikke boede i huset.

Stenledhuset var af bindingsværk og havde stråtag. Huset tilhørte Langesø og husets beboere arbejdede i skoven. Samme aften, som huset nedbrændte skulle Svend Alfred til 70-års fødselsdag hos Johannes Rasmussen (Helgas mand). Ingen regnede med, at han ville komme, da alle ejendele var forsvundet i branden, - men han gik ud og købte sig et nyt sæt tøj og gik til fest.


Foto fra ca. 1936.

Før Svend Alfred var huset beboet af Niels Thorup, der var skovarbejder om vinteren og tækkemand om sommeren.

Skriv kommentar! (0)

Ruevej 71 "Træskomandens hus"

Ruevej 71 bebos i dag af Søren og Pia. Huset hørte oprindeligt til Langagergård (Ruevej 67, Lütken) og bestod fra starten kun af længen, der ligger langs grusvejen. Der har ofte boet 2 familer i huset ad gangen samtidig med, at der også altid har været værksted i bygningen, så pladsen har været noget trang. (Der eksisterer et foto på Lokalarkivet).

Omkring 1920 boede Hans og Laura i huset samtidig med "Pinte-Poul", der var alt-mulig-mand. Han kunne reparere alt ligefra ure til cykler og varmedunke. Forretningen han drev hed  "Cykelforretning Solid" og reklamerede med et stort skilt på gavlen ud mod Ruevej, de frække drenge i byen ændrede teksten til "Cykelforretning Solidt Biks".

Derefter boede Jens Peter i huset, han var tilflyttet som "banebisse", og slog sig ned i byen da jernbanearbejdet var afsluttet.. Han ernærede sig som træskomager, deraf husets navn, og havde værksted i huset. Det forlyder, at Jens Peter døde en dag i 1956, han var i Langesøskoven for at samle ris. Alle trode, at han ingen familie havde, men der dukkede en arving op af tvivlsom kaliber. Hans opførsel gjorde ham meget upopulær i byen. Sagen endte med, at politiet måtte inddrages og vedkommende forlod byen.

Herefter boede Abel i huset i 60'erne - han var Landevejsridder. Derefter overtog Frederik Lütken (nu Ruevej 67) huset.

Skriv kommentar! (0)

Ruevej 66 "Bødkerhjemmet"

Ruevej 66 var indtil 2005 beboet af Niels "Husmand". Den nuværende ejendom er fra 1935, men det er den tidligere ejendom og tidligere generationer, der har givet navn til ejendommen. Niels bedsteforældre, Peter og Marie Hansen var bødkere og boede i starten af forrige århundrede på ejendommen. De byggede senere "Posthuset" på Ruevej 60  i Rue. En bødker lavede kar, baljer, skæpper og stripper (en slags øse). Og til dem, der har glemt det, så gik der 8 skæpper til en tønde korn. 

Peter og Maries søn Johannes, kaldet "Johannes Bødker", selvom han ikke var bødker, men husmand, giftede sig med Marie (en anden Marie) og fik 5 børn, bl.a. sønnerne Poul (Ruevej 36) og Niels "Husmand". Bødkerarbejdet blev fortsat af en 3. af deres sønner, Rasmus. Rasmus flyttede bødkerværkstedet ned til Flintebjerg 1.


Bødkerhjemmet fotograferet før 1935.
Billede er taget fra ejendommen lige overfor, Smedien - Ruevej 73. De to ejendomme har haft fælles brønd, der lå i vejkanten. Mon ikke den skulle være til at finde, hvis vi søgte efter den?

Bødkerhjemmet nedbrændte i 1935 på grund af lynnedslag. Den dag var der utrolig stor lynaktivitet, fra bakkerne i Rue kunne man se 13 brande på en gang. Ejendommen var forsikret for 7.000 kr, men kostede 15.000 kr. at bygge op igen til den ejendom vi kender i dag.

Niels "Husmand" overtog ejendommen efter sine forældre. Niels arbejde bl.a. som mælkekusk i 1958-60 (se foto).


Niels på mælevognen med 2 Nordbakker.
Billedet er taget fra indkørslen til Ruegård (Bendixen) ned mod Tværskov Mølleå.

Skriv kommentar! (0)

Langesøvej 182

Huset bebos i dag af Helga Rasmussen. Oprindeligt er huset opført af Helgas bedstefar, Christian Benjamin Nielsen. Christian arbejdede som snedker under Langesø godset. Han havde værksted i fløjen ud mod Langesøvej, den nuværende stuefløj.

Vejen, den nuværende Ruevej, gik tidligere nedenfor stuehuset, på det sted, hvor der i dag er have. Vejen har slået et skarpt sving ind foran huset og var ført vinkelret på Langesøvej. 

Helgas far overtog ejendommen og købte senere mere jord til og blev husmand. Helga blev født i huset i 1912 og er enebarn. Helga blev gift med Johannes Rasmussen, husmand, der drev ejendommen videre.

På nedenstående foto (1932) ses en såkaldt hesterundgang, der lå i den nuværende hønsegård. Hesterundgangen drev et tærskeværk i laden. Der blev lagt el ind i 1939 og herefter begyndte flere maskiner at overtage arbejdet.


Helga driver 2 heste rundt.

Som det var almindeligt på den tid hentede man også her vand fra en brønd, den lå på den anden side af vejen. I dag er der køkkenhave samme sted.

Langesøvej 182 set fra Ruevej mod nord, ca. 1930. I baggrunden til venstre ses laden til Bødkerhjemmet (Ruevej 66).
Bemærk også humleplanterne i forgrunden.

Helgas søn Bendt Rasmussen ejer i dag ejendommen, der således altid har været i samme families eje.

Skriv kommentar! (0)

Begivenheder

Ingen begivenheder
Maj 2024
S M T O T F L
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Søgning

Mobil

Scan koden og få mobilversionen

af rueborger.dk på din smartphone