Get Adobe Flash player

Oldermandslaug

Oldermandslaugets start

Lidt om Oldermandslaugets første 100 år

Den gamle protokol, som opbevares på lokalhistorisk arkiv på Havrehedskolen, begynder i 1887 med noget regnskab og fortsætter sådan indtil side 60 i 1907 hvor kassebeholdningen udgør kr. 7,41.

Herefter fortsættes med navns nævnelse af nogle personer med deres indbetalinger, men uden adresse. Der fortælles kort hvem der ikke var fremmødt til møder og har betalt mulkt (bøde).

Hvornår det egentlig er startet fremgår ikke rigtigt og de før omtalte regnskaber er svære at forstå. 

Først i 1910 er der lidt tekst på og der fortælles kort at Krestine Hansen og Karl Peder Nielsen måtte erlægge en potte brændevin i bøde, men ikke hvorfor. De er nok kommet for sent til mødet.

I 1922 blev det for første gang oplyst at der blev afholdt oldermandsgilde hos Niels Nielsen og protokollen er underskrevet af Adam Petersen. 

Teksten i protokollen begrænser sig til et par linier hvert år derefter.

I 1949 omtales vort horn for første gang, idet teksten lyder: ”Laugspung og horn overleveret til Niels Nielsen” – det var efter et møde hos Chr. Christensen, stadig uden adresse. 

I 1957 er skrevet, at et lille udvalg bestående af Hans P. Andersen og Otto Pedersen skulle forhandle med Langesø Gods om overtagelse af grusgraven, og samme år har man betalt kr. 10,- i leje af sprøjtehuspladsen.

I 1959 har man købt et flag for kr. 22,- (det har jeg aldrig set). 

I 1962 blev der holdt et møde hvor damerne var med, årsag til damernes tilstedeværelse var at protokollen nu var 75 år (startet i 1887). Dette møde blev afholdt hos Carl Christensen (Skovgård).

I 1969 blev Marius Bendixen oldermand, det blev aftalt at næste møde skulle afholdes hos Bent Bendixen 2. onsdag i november. Begge generationer har tilsyneladende været repræsenteret, da jeg mener Bent overtog gården (Ruegård) omkring 1964 -65. 

I 1974 blev det aftalt, at afholde en sommerfest i et lejet telt. Laurits Nielsen (Langagergård) tilbød at give et tilskud på kr. 500,- hertil.

I 1978 døde Carl Christensen og i 1979 deltog Carl Aage Larsen for første gang efter at have købt gården af sin mor Marie Larsen. 

I 1984 skrives der, at lauget har 100 års jubilæum (altså er lauget startet før man begyndte at føre protokol). Jubilæet blev fejret hos Bent Mikkelsen. Otto Pedersen var her med for 50. gang.

Meget tyder på, at det fra starten har været meningen, at det skulle være en festlig forening, hvor mændene fortrinsvis skulle mødes en gang om året og hygge sig sammen, først med den faste menu: sildemad, flæskesteg og ostemad, herefter kaffe samt kortspil til kl. 24:00 hvorefter der ”indledes forhandlinger” – til slut natmad. Kortspillet skal slutte præcis kl. 24:00.

Der er i dag 14 ejendomme repræsenteret i lauget, herunder Dalmosegård, Rue Lundsgårde, Grønløkkegård, Rue Søgård, Avnsøgård, Rue Nørregård, Rue Enggård, Birkelygård, Regitsesminde, Ruegård, Skovgård, Langagergård samt ejendommen i trekanten hvor Langesøvej og Ruevej mødes. Gården Aagård er ikke med i lauget da denne gård er ”jordløs” (under 1 ha).

(Kort med gårdenes placering er under udarbejdelse - Webmaster )

Skriv kommentar! (0)

Bystævnets placering

Klik her for at se bystævnets placering

Skriv kommentar! (0)

Udskrift af protokol 2005-2006

2005

11. nov 2005 skriver Nils Bendixen, at oldermandsgildet blev afholdt på Ruegaard, der var afbud fra Carl Aage Larsen, Frederik Lütken, Bent Rasmussen, Bjarne Uberg (Dalmosegaard og Jens Krarup Nielsen. Ny oldermand indkalder til sommermøde maj 2006. Dagsorden til dette møde vil fremgå på mødet og damerne inviteres med på bystævnet.

Michael Hansen kom for sent og betalte bøden kr. 15,- som blev erlagt i Euro. Der blev indført betaling for drikkevarer, som tidligere anvendt. Pung, horn og protokol blev herefter overdraget til Bent L. Larsen, Regitsesminde. Pung indeholder kr. 88,75 samt 2 Euro. Laugsmedlemmer bliver inviteret indtil de skal holde gildet. Afslår de at holde gildet, stopper invitationerne.

2006

7. juni 2006 fortæller Bent L. Larsen, at der afholdes møde på bystævnet med damer, og at der var fremmøde fra alle ejendomme, undtagen Carl Aage Larsen, Birkelygaard.

Dagsorden: pkt. 1. Opbevaring af gammel protokol. pkt. 2. Andre sager. pkt. 3. Eventuelt.

ad 1. det kom til afstemning om den gamle protokol skulle følge den nye rundt til oldermændene eller skulle opbevares på lokalhistorisk arkiv i Morud (Havrehedskolen). Sidstnævnte blev vedtaget.
ad pkt. 2 spurgte Nanna Danielsen, Nørregaard om oldermandsgildet ikke kunne moderniseres, og der blev svaret at oldermandens kone ikke behøvede at stå for maden, men at menuen ikke måtte laves om.
Intet under pkt. 3.

Efter mødet var der spisning og hyggeligt samvær hos oldermanden.

23. oktober blev den gamle protokol afleveret på arkivet. På kvittering for modtagelse blev det anført, at protokollen kan udleveres igen mod behøring dokumentation for, at et flertal af laugsmedlemmerne ønsker det. Der er lavet en mappe med fotokopier af de enkelte sider af den gamle protokol, hvilket er årsagen til at der kan refereres fra den.

Oldermandsgildet 2006 blev afholdt på Regitsesminde 10. november.
Der var afbud fra Nils Bendixen, Carl Aage Larsen, Michael Hansen, Frederik Lütken, Karen Petersen, Bjarne Uberg og Bent Rasmussen. Bent Bendixen havde meddelt, at han ønsker at gå fra,da han nu i flere år har boet i Morud. Carl Aage Larsen ønskede ikke at være oldermand og Jens Krarup Nielsen havde solgt ejendommen til Thomas og Frands Frandsen.

På grund af stadig dårligere tilslutning (6 medlemmer var mødt) blev det bestemt, at oldermanden indbyder til møde på bystævnet.
Et møde som fremover ønskes afholdt 3. fredag i august.
Oldermanden laver dagsorden til det kommende møde hvor der ønskes drøftet fremtiden for oldermandsgildet.
Indkaldelse skal udsendes inden 1. juni 2007. Dagsorden skal udsendes senest tre uger før mødet. Det vedtoges endvidere at ny oldermand Frands M. Frandsen skulle sørge for indbetaling af kr. 120,- fra hver af de forskellige fraværende husstande, og derefter afregne med Karl Søgaard Pedersen (er sket).

Pung med kr. 89,95 og 2 Euro, horn og protokol er nu hos Frands M. Frandsen. 

Skriv kommentar! (0)

Lidt om Oldermandslauget

Vi kom til Rue Enggaard den 20. oktober 1990 og gik i gang med restaurering af stuehuset, som er fra 1857, herunder nyt el., vand, kloakledninger samt isolering og mange flere ting.

 

Midt i alt dette arbejde kom Peter Erik en dag og inviterede mig til oldermandsgilde og fortalte lidt om hvad dette er og at oldermandshvervet går på omgang mellem gårdene i Rue.

Turen det år (1990) var hans, hvorfor det var ham der inviterede.

 

Det havde været drøftet på et møde, om vi med vores 4,5 ha fortsat hørte ind under begrebet ”gård”, men vi var blevet godkendt. I dag er Rue Enggaard på 14 ha.

 

Det var et godt møde hvor vi traditionen tro startede med sild, herefter flæskesteg og ostemad med tilhørende øl og snaps.

Efter dette blev der spillet kort, men præcis kl. 24.00 blev spillet stoppet. Der skulle nu være forhandlinger og udnævnes ny oldermand, altså den næste i rækken for det kommende år. Herefter natmad.

 

Jeg havde hele aftenen alle sanser åbne for det gjaldt jo om, så hurtigt som muligt, at sætte sig ordentlig ind i sagerne, så man kunne opføre sig som et godt medlem af lauget.

 

Under forhandlingerne blev der aflagt beretning fra et bystævneudvalg, som arbejdede med at finde et sted at lave et bystævne.

 

Året efter var Carsten Ohrt oldermand og her blev det bestemt, at udvalget skulle tage kontakt til Bent Rasmussen på trekanten med henblik på at oprette bystævne her.

Klik her for at se bystævnets placering.

 

 

Skriv kommentar! (0)

Indvielse 1999

En velfortjent øl efter veludført arbejde. Oldermandslauget har lagt mange kræfter i anlæggelse af bystævnet.

Skriv kommentar! (0)

Bystævnet maj 2003

Skriv kommentar! (0)

Flere artikler...

  1. Oldermandslaug

Begivenheder

Ingen begivenheder
Maj 2024
S M T O T F L
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Søgning

Mobil

Scan koden og få mobilversionen

af rueborger.dk på din smartphone