Get Adobe Flash player

Å, sø og mose

Fiskesteder, Stavis

Fiskeret i Stavis å

Lejemål:
1. Hestehaven: 1000 m ved Morudskov, nordbred. 
2-2A Langesøskov: 4000 m i Langesøskoven på begge sider af åen. Fra MorudFriluftsbad i vest til spejderhytte ved skovskel i øst. 
3. Bredbjergeng: Kurt Gregersens vand fra spejderhytte i vest til tilløb fra Tværskovmølle å i øst - i alt 1000 m. Frederik Lütkens stræk på 250 m omkring fisketrappe er ikke med (fra sving før fisketrappe tilslutning af græsmark).Der må fiskes på nordbred. Der er opsat skilte. 
3A. Fischer: Anders Fisher Hansens vand fra skovskel nedstrøms Bredbjerg bro, tilmarkskel oven for Tværskov mølle å, i alt 500 m. Der må fiskes på sydbred. 
4. Dybvad bro: 1000 m på sydsiden af åen ved Trøstrup. Der er opsat skilte. 
5. Skovhøjrup: 600 m. Erling Andersens stræk på nordbred. Stykketafgrænses i vest af grøft fra mose og i øst af eng/markskel lige efter sving.Færdsel til åen sker til fods ad Erlings markvej, der starter ved hans gule gård. Man kan parkere oppe foran hans bebyggelse. 
6. Stavids bro: 300 m opstrøms Stavis bro på nordsiden til markskel.


Skriv kommentar! (0)

De 4 lokale åer

Vi har 4 åer, der løber meget tæt på Rue. Tværskov Mølle å starter ved Rue sø, løber vest om byen og krydser Ruevej i den nordlige ende. Længere mod nord har vi Margård Mølle å og inde i Langsøskoven mod syd snor Stavis åen sig og krydser Langesøvej ved Frostens bro, inden du kommer til Rugårdsvej. Endelig har vi Sværup Mølle å, der løber længere mod sydøst igennem Bredbjerg.

Alle åerne samles i Stavis åen, der munder ud i Odense Fjord.


Gult område = opland til Odense Fjord


Skriv kommentar! (0)

Begivenheder

Ingen begivenheder
Maj 2024
S M T O T F L
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Søgning

Mobil

Scan koden og få mobilversionen

af rueborger.dk på din smartphone